Hugoson Göran [1339]

Invald 1985 i Jordbruksavdelningen
Professor, f. d. föreståndare vid SVA, Akademiens förutv. vice preses (1996–1999)
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.