Ihse Margareta [1527]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003)
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.