Karlsson Ann-Britt [1557]

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Agronom, konsult, Jordbruksavdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.