Lundén Jan-Åke [1395]

Invald 1988 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog.dr h.c., f. d. skogschef, akademiens vice preses perioden 2004–2007
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.