Rendel Jan [1327]

Invald 1984 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., Dr. Sci. Anim. h. c., professor emeritus, Akademiens förutv. vice preses (1988–1991)
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.