Sennerby Forsse Lisa [1514]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor, f d rektor SLU, akademiens preses (2016–)
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.