Äganderätt

Arbetsgruppen för äganderätt har som syfte att öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta.

Äganderättsgruppen startade den 15 november 2017 och är avdelningsövergripande.

Gruppmedlemmar:

  • Marianne Eriksson, KSLA:s skogsavdelning, sammankallande
  • Jonas Jacobsson, KSLA:s skogsavdelning, sekreterare
  • Anneli Fiskesjö, KSLA:s allmänna avdelning
  • Gunnar Palme, KSLA:s jordbruksavdelning
  • Ronny Pettersson, akademiens enhet för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP)
  • Jan Sandström, KSLA:s skogsavdelning
  • Karin Åhman, Stockholms Universitet