Jordbrukets klimatanpassning

Kommittén för jordbrukets klimatanpassning

Kommittén ska arbeta med klimatförändringsfrågor inom jordbruket och produktionsresurserna mark och vatten. Vårt uppdrag gäller specifikt hur jordbruket kan anpassa sig till nya förhållanden som har med klimatförändringar att göra. Kommittén arbetar med produktionskedjan i första hand och inte med anpassning av konsumtionsmönster.

Kommittén för jordbrukets klimatanpassning sorterar under Jordbruksavdelningen.

Ledamöter

  • Agr.dr Ingrid Rydberg, ordf., KSLA-Jordbruksavdelningen
  • Universitetslektor Helena Aronsson, sekr. & kommunikationsansv., SLU
  • Laborator Ann Albihn, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Agronom Gunilla Berg, KSLA-Jordbruksavdelningen
  • Lantmästare Christian Hidén, Jordbrukstekniska Föreningen
  • Civilingenjör Tomas Johansson, Jordbruksverket
  • Lantbruksspecialist Johan Litsmark, Länsförsäkringar
  • Professor Lotta Rydhmer, SLU
  • Agronom Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet

samt Magnus Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare