Internationella frågor

Utskottet för internationella frågor

Utskottets syfte

Att förstärka det internationella perspektivet och arbetssättet i KSLA:s verksamhet

Utskottets mål

♦ En ökad medvetenhet och kunskap inom Akademien om såväl utvecklingen inom vår internationella omvärld som om relevanta beslutsprocesser inom t ex EU och FN.

♦ KSLA:s internationellt inriktade aktiviteter är mer synliga, internt och externt

♦ Utskottet har medverkat till att KSLA gjort inspel till ett fåtal prioriterade internationella beslutsprocesser.

♦ Fler av akademiens utländska ledamöter är engagerade i verksamheten

♦ KSLA uppfattas som en aktiv medlem av det europeiska nätverket för lantbruksakademier UEAA.

Bemanning

  • Tekn.dr Kerstin Niblaeus A (ordf)
  • PhD Carolyn Glynn J (sekr)
  • Jägmästare Emma Berglund
  • Handelspolitisk utredare Andreas Davelid J
  • Ordförande Mats Denninger A
  • Jägmästare Mårten Larsson S
  • Professor Sten Nilsson S
  • Civilekonom Cecilia Nordin van Gansberghe A

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)

2018-01-01