Ungdomsfrågor

Utskottet för ungdomsfrågor

Utskottets syfte & vision

KSLA:s verksamhetsområde sträcker sig över allt fler och mer komplexa utmaningar i vår omvärld. Genom att bilda ett Ungdomsutskott vill KSLA inbjuda unga akademiker och praktiker att tillsammans med akademiens ledamöter utforska och utveckla frågeställningar kring samtidens och framtidens utmaningar inom KSLA:s verksamhetsområde. KSLA:s Ungdomsutskott ska aktivt bidra till att utveckla KSLA:s verksamhet mot en ökad kvalitet och diversitet genom att tillföra perspektiv och erfarenheter av att vara ung i Sverige idag. KSLA är en unik mötesplats som Ungdomsutskottet berikar och förnyar genom de nya tankar och lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som uppstår då olika generationer möts.

Utskottets mål

Ungdomsutskottet ska arbeta/verka för …

 1. att bidra till att öka medvetandegraden och kunskapen kring naturresursbruk hos unga i Sverige.
 2. att marknadsföra KSLA som en självklar fristående mötesplats för nya samarbeten inom de gröna näringarna.
 3. att skapa intresse och engagera unga praktiker och akademiker att delta i och påverka KSLA:s verksamheter.

Bemanning

 • Agronom Åke Clason A (ordf)
 • Landskapsarkitekt Erik Olsson (sekr)
 • Lantmästare Annika Bergman J
 • Agronom Carl Dyrendahl
 • Jägmästare Lisa Engström S
 • Jägmästare Marianne Eriksson S
 • Agronom Julia Fransson
 • Agronom Maria Karlsson
 • Agronom Beatrice Ramnerö
 • Docent Paulina Rytkönen J

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)

2018-01-01

Upprinnelsen till Ungdomsutskottet står att finna i UNIK-projektet, Unga i KSLA, som startades 2013. Projektets syfte var att fortsätta ett givande samarbete som kommit igång mellan KSLA:s tre avdelningar och den gröna sektorns unga. Ungdomsutskottet driver under en övergångsperiod UNIK:s hemsida, www.unik.nu, som kommunikationskanal.