Internationellt arbete

Akademien engagerar sig internationellt, såväl genom omvärldsbevakning och insatser på hemmaplan som genom alla våra utländska ledamöter. KSLA hade ordförandeskapet i UEAA 2012–2014 och förra preses Kerstin Niblaeus sitter i UEAA:s styrgrupp 2016–2018. KSLA stod värd för den skogliga tankesmedjan SIFI, Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor, som sedermera avknoppades till egen verksamhet. Internationell utblick är legio i arbetet i våra kommittéer och fr o m 2018 kommer det också att finnas ett Utskott för internationella frågor inom akademien.