UFK

Utbyten med utländska forskare och forskarorganisationer (UFK)

KSLA erbjuder möjlighet att söka bidrag till utbyte med utländska forskare och organisationer inom KSLA:s verksamhetsområden; jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Utbytet kan ske med länder i Central- och Östeuropa, utvecklingsländer och NIC-länder (Newly Industrialized Countries*). Syftet är att stimulera till vetenskapligt och praktiskt utbyte av kortvarig karaktär, någon till några veckors utbyte.
Programmet förkortas UFK (utländska forskar- och forskarorganisationskontakter).
Näringsdepartementet beslutar årligen om medel till detta utbyte.

→ Läs mer under Anslag & Stipendier!

*) Sydafrika, Mexiko, Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand, Turkiet.