Presidium & kollegium

Akademien leds av en preses med en vice preses som ställföreträdare.
Akademiens styrelse utgörs av akademikollegium:

  • presidiet, d v s preses, vice preses och akademiens sekreterare
  • de tre avdelningsordförandena
  • ytterligare nio ledamöter, tre från varje avdelning

Presidiet

KSLA:s presidium består 2016-01-28–2020-01-28 av preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell och akademiens sekreterare och VD Eva Pettersson (2017-07-03–).
Presidiet samordnar under akademikollegiet planeringen av akademiens verksamhet och svarar för de uppgifter som överlämnas av akademien eller kollegiet.

Kollegiet

Förutom presidiet ingår dessa ledamöter i KSLA:s kollegium:

Allmänna avdelningen

Åke Clason (avdelningens ordförande)
Mats Denninger
Lena M Lindén
Carola Wingren

Jordbruksavdelningen

Ann-Britt Karlsson (avdelningens ordförande)
Jan Fimmerstad
Åke Rutegård
Arvid Uggla

Skogsavdelningen

Tomas Lundmark (avdelningens ordförande)
Marianne Eriksson
Monika Stridsman
Magnus Thor

KSLA:s preses och vice preses 1976–

Tid Preses Vice preses
1976–1979 Bengt Lyberg S Johan Treschow A
1980–1983 Johan Curman J Bengt Rudholm S
1984–1987 Lennart Hjelm A Fajer Fajersson J
1988–1991 Lennart Schotte S Jan Rendel J
1992–1995 Valfrid Paulsson A Håkan Aldén A
1996–1999 Ingemar Öhrn S Göran Hugoson J
2000–2003 Thorsten Andersson A Margareta Ihse A
2004–2007 Mårten Carlsson J Jan-Åke Lundén S
2008–2011 Sara von Arnold S Åke Bruce J
2012–2015 Kerstin Niblaeus A Bo Andersson A
2016–2019 Lisa Sennerby Forsse S Björn Sundell A