Om webbplatsen

På KSLA:s webbplats finner du information om akademien och vår verksamhet. Vi lanserade denna version av hemsidan våren 2011 och utvecklar den efter hand. Vi tar gärna emot feedback från våra besökare!

Webbläsare

KSLA:s hemsida visas bäst i en modern webbläsare; senaste versionerna av dem hittar du på deras respektive hemsidor. Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera eller Chrome är att rekommendera.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla webbsidor som använder cookies informera besökarna om detta. I likhet med de flesta andra sidor på Internet har även denna cookies, både permanenta och temporära. De temporära används av vårt webbpubliceringssystem för att upprätthålla kommunikationen mellan din webbläsare och vår webbserver. De försvinner när du stänger av webbläsaren. Permanenta cookies använder vi för att särskilja din webbläsare från alla andra som besöker denna webbplats. De används för webbstatistik genom webbanalystjänsten Google Analytics.

Google Analytics

Google Analytics använder varaktiga cookies för att kunna analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras på Google Inc.’s servrar i USA. Google använder informationen för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan till oss som äger den.

Google kan också överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte samman din IP-adress med andra data. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Upphovsrätt

Du har inte rätt att fritt ladda ned och använda bilder från webbplatsen. Vill du utnyttja bilder från vår hemsida, skicka en förfrågan till akademien@ksla.se. Du får citera och vidarebefordra texter som lagts ut på www.ksla.se om du anger källa, men inte använda dem i kommersiellt syfte utan tillstånd eller på sätt som kan skada akademien. Hemsidans design får inte kopieras och användas i andra syften.

Ansvar

Informationsavdelningen har det övergripande ansvaret för hemsidans innehåll, struktur och design. För ledamotsrummet innehåll svarar även avdelningssekreterarna.

Frågor och synpunkter

Skicka dina frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar och gärna tips och synpunkter till: akademien@ksla.se