Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person som gjort framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst  och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1979.

Information och nomineringsblankett finns längst ned på sidan.

**********************************************

Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 2017

till försökstekniker Annika Arnesson, Skara, för hennes mångåriga engagemang och sina högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.

Annika Arnesson har under mer än tre decennier varit verksam vid SLU i Skara, där hon med entusiasm medverkat i forskningsprojekt kring nöt- och fårproduktion. Hon har med stor uppfinningsrikedom bidragit till utveckling av försöksteknik för den tillämpade forskning som bedrivs på gårdsnivå. Hon har sedan 2005 haft ansvar för försöksverksamheten inom lammproduktion på Götala nöt- och lammköttscenter. De projekt som Annika Arnesson har varit inblandad i har haft en tvärvetenskaplig inriktning där hela kedjan från fält till lantbrukarens ekonomi har belysts. Flera projekt som hon deltagit i har bidragit med resultat till akademiska avhandlingar och till examensarbeten för agronomer. Annika Arnesson har utvecklat en arbetsmodell, som främjar samverkan mellan SLU och näringslivet.

2016

till agronom Henrik Nordenhem för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.

2015

till agronom Kristina Andersson för hennes föredömliga arbete att samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt.

2014

till förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund för hennes långa engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet med att utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt för den kompetens med vilken hon deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i Sverige som i Sydostasien.

2013

Biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek  för ett mångårigt hängivet arbete med att utveckla och förfina laboratoriediagnostiska metoder för påvisande av parasiter och andra smittämnen hos både husdjur och vilda djur i Sverige.

2012

Forskningsingenjör Claes Hellqvist, SLU Uppsala, för synnerligen uppskattat arbete vid SLU:s Institution för ekologi.

2011

Annika Rikberg, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.
Christina Öhman, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för mark och miljö.

2010

AgrD Mary MCAfee Graham, för hennes vederhäftiga språkliga assistans till svenska forskare.
Universitetslektor Sören Holm, för hans oegennyttiga statistiska insatser för många forskare under lång tid.

2009

SkogD Kjell Karlsson

2008

Ingenjör Hans Fryk

2007

Försökstekniker Berth Mårtensson

2006

Försökstekniker Kjell Andersson

2005

Forskningsingenjör Sixten Gunnarsson

2004

Ingenjör Berndt Nordén

2003

Forskningsingenjör Tomas Hallingbäck

2002

Laboratorieingenjör Verena Rehbinder

2001

Förste laboratorieassistent Inger Juremalm
Förste laboratorieassistent Karin Selin Wretling

2000

Försöksassistent Lennart Gustafsson
Forskningsingenjör Jan Parsby

1999

Forskningsingenjör Hans Ekwall

1998

Försökstekniker Hartmut Weichelt

Nominera till belöning skogs- & jordbruksforskningens tjänst