Nilsson-Ehle-medaljen

Akademiens Nilsson-Ehle-medalj, av gediget guld (Ø 45 mm) i etui, delas ut till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.

Nilsson-Ehle-medaljen instiftades 1951 och delas ut högst vart tredje år.

Nilsson-Ehle-medaljen 2015

till professor Leif Andersson för enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln.

Professor Leif Andersson är professor i funktionell genomik vid Uppsala universitet och är gästprofessor både vid SLU i Uppsala och vid Texas A&M University i USA. Han avlade sin doktorsexamen vid SLU 1983, baserad på en avhandling över genkartor och kopplingsstudier hos häst. Hans avhandling utgjorde ett viktigt bidrag till den internationella diskussionen om genhomologier mellan arter och konservering av hela gensegment.

Leif Andersson har därefter fortsatt att göra internationella genombrott inom den husdjursgenetiska forskningen, bl.a. inom svinaveln, där korsningar mellan tamsvin och vildsvin gjorde det möjligt att upptäcka mutationer och markörgener av betydelse för grisarnas fettansättning och köttkvalitet. Delar av husdjurens färggenetik, och dess konsekvenser för djuren, har efter hand kartlagts för flera arter av Leif Andersson och hans forskargrupp. En spektakulär upptäckt var den ”gångartsgen” som bidrar till travhästars och islandshästars snabba rörelser och som har homologier med rörelsemönstret hos möss.

Leif Andersson har varit huvudhandledare för ca 20 doktorander, därtill har många unga forskare från olika länder efter sin examen ingått i hans forskargrupp. Han har publicerat över 300 vetenskapliga uppsatser varav ett antal i de internationellt mest ansedda skrifterna. Han har tidigare erhållit ett antal prestigefyllda svenska och internationella utmärkelser, nu senast ”The Wolf Prize in Agriculture”.

2013

till professor Thorvaldur Arnason för enastående teoretiska och praktiska insatser inom husdjursförädlingen
och
till professor Roland von Bothmer för motsvarande insatser inom växtförädlingen.

2009

till Filosofie doktor Udda Lundqvist, för att hon i sin långa gärning – som aktiv assistent och senare som huvudansvarig forskare – på ett synnerligen gagnerikt sätt utvecklat och ställt till förfogande ett unikt mutationsmaterial med korn som modellorganism, vilket Herman Nilsson-Ehle initierade och som låg honom särskilt varmt om hjärtat.

2006

till Professor Göran Sandberg, för internationellt ledande forskning om genetisk och fysiologisk reglering av tillväxt och egenskaper hos skogsträd samt för uppbyggnaden av en av världens främsta miljöer för experimentell växtforskning.

2003

till Statsagronom Jan Philipsson, för arbetet att införa avelsvärdering inom hästsporten samt för att med moderna avelsmetoder kombinera bättre djurhälsa med bättre produktion hos nötkreatur, ett forsknings- och utvecklingsarbete som lett fram till det internationella sekretariatet för avelsvärdering placerats i Sverige.

2000

till Professor Nils Olof Bosemark, för stor vetenskaplig kompetens som växtförädlare och för att ha utnyttjat och framgångsrikt tillämpat den snabba metodutvecklingen inom växtgenetiken – i Nilsson-Ehles anda.

1997

till Professor emeritus Arne Lundqvist.

1994

till Professor James MacKey.

1991

till Professor emeritus Arne Hagberg.

Nilsson-Ehle-medaljen – pristagare