Enaforsholm Försöks- och fjällträdgården 1991–2008

En bearbetning och uppdatering av det sista avsnittet i kapitlet ”Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron – om Enaforsholm, dess örter, träd och buskar”, i boken om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens stordonator Alexander Wilhelm Bergsten, A. W. Bergsten – om personen, stiftelsen och fjällegendomen Enaforsholm (2005).

Författare: Kjell Lundquist.