Enaforsholm Fjällträdgård Växtförteckning 2008–2009

Växtförteckningen tar upp alla de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som för närvarande förekommer (delvis även har förekommit/tros förekomma) i Enaforsholms försöksträdgård. Den senaste uppdateringen är gjord under hösten 2007 och löpande under 2008 av Maja Rytorp och Anna Thomsen.

Författare Kjell Lundquist, Maja Rytorp och Anna Thomsen.