Kärlek, hälsa och mirakler

Om Ernst Westerlund, Storlien och Blomsterstigen. Författare: Kjell Lundquist.