Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen

Skogsstyrelsen har tagit fram förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen, bl.a. om utökat ansvar och egenkontroll som KSLA har lämnat sitt yttrande.