Kunskapsplattform för skogsproduktion

Inom ramen för regeringsuppdraget om Adaptiv skogsskötsel har Skogsstyrelsen tagit fram en Kunskapsplattform för skogsproduktion. I denna redovisas hur det ser ut i skogen avseende föryngringar, röjning, gallring, klövviltets påverkan och mycket annat av betydelse för skogsproduktion. Dessutom redovisas Skogsstyrelsens slutsatser och ställningstaganden.

KSLA har lämnat sitt yttrande på Skogsstyrelsens Kunskapsplattform för skogsproduktion.