Yttrande om förslaget till svenskt genomförande av gårdsstödet 2015–2020

KSLA har fått förslaget till svenskt genomförande av Gårdsstödet 2015–2020 på remiss.

Mycket av EU:s jordbrukspolitik beslutas som bekant i Bryssel men varje land har möjlighet till vissa nationella val. KSLA stödjer i sitt remissvar flertalet av de föreslagna nationella valen, exempelvis att stöden ska baseras på aktuell produktion och att stöd som baseras på tidigare produktion fasas ut; att stöden i ökande grad bör inriktas mot att främja kulturlandskap och biologisk mångfald; samt att likartade regler och villkor för all areal i landet är att föredra.

Ladda ned KSLA:s yttrande här till höger.