KSLA har utsett Carl-Anders Helander till ny VD

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Åke Barklund går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Carl-Anders Helander, Falköping, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien bekräftade vid sammankomsten den 12 april.

Carl-Anders Helander är sedan 15 år VD för Hushållningssällskapet i Skara, där han dessförinnan hade olika rådgivnings-, försöksledar- och forskningsuppdrag. Han blev mark-/växtagronom 1979 vid SLU i Uppsala, där han också disputerade år 2002 med avhandlingen ”Farming System Research – an approach to developing of sustainable farming systems and the role of white clover as a component in nitrogen management”.

Före agronomstudierna var Carl-Anders lantbrukselev vid gårdar i Sverige och England och första jobbet som färdig agronom var som gödselmedelskonsulent under två år vid Supra i Köping.

Han valdes in i akademiens jordbruksavdelning 2006.

I 30 år har Carl-Anders och hustru Margareta parallellt med sina förvärvsarbeten brukat hennes föräldragård med inriktningen lamm- och nötkött. För några år sedan flyttade sonen Carl och hans fru Sophie hem till gården och har sedan dess tagit över en hel del av det praktiska arbetet.

– Som ledamot i akademien har jag haft förmånen att delta i och följa verksamheten och jag ser verkligen fram emot att arbeta i Stockholm som akademiens verksamhetsledare. Jag ser att KSLA kan spela en allt viktigare roll som brygga för kommunikationen mellan forskning, näringsliv och samhälle inom de areella näringarna, kommenterar Carl-Anders Helander.

Carl-Anders Helander tillträder tjänsten som akademisekreterare och VD i mitten av augusti.

Mer information
Carl-Anders Helander
Mobil 0708-26 66 02
c.a.helander@gmail.com

Åke Barklund
Tel 08-54 54 77 02 (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)
Mobil 0708-90 06 42
aake.barklund@ksla.se