Carl-Anders Helander avtackad

Måndagen den 12 juni hölls den officiella avtackningen av Carl-Anders Helander, som vid månadsskiftet går i pension efter fem år som akademiens sekreterare och VD. Drygt 70 personer hade hörsammat inbjudan och kom för att tacka Carl-Anders Helander. (Foto ovan: Tillträdande VD Eva Pettersson fanns bland gästerna.)

Monday, June 12, the official farewell ceremony for Carl-Anders Helander was held, as he retires at the end of the month after five years as the Secretary General and CEO of the Academy. More than 70 people came to pay their respects to Carl-Anders Helander for his efforts. (Photo above: Incoming CEO Eva Pettersson was among the guests.)

Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse och akademiens vice preses Björn Sundell höll tal./The Academy president Lisa Sennerby Forsse and vice president Björn Sundell made speeches.