Finland 100 år – gåvorna har överlämnats

Finland blev en självständig stat år 1917 och idag den 1 juni har kung Carl XVI Gustaf överlämnat Sveriges två officiella jubileumsgåvor. Den ena är ett konstverk av konstnären Anna Uddenberg, som kommer att placeras vid Hanaholmens kulturcentrum utanför Helsingfors.

Den andra är en svensk-finsk forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling. Tandem Forest Values, som satsningen kallas, utgörs av 12 tvååriga post doc-tjänster. Universitet/forskningsinstitut i Finland och Sverige ska tillsammans formulera forskningsansökningar och engagera disputerade forskare. Ett sekretariat för projektet har etablerats hos KSLA.

Den 26 oktober hålls ett seminarium då gåvan mer ingående ska presenteras. Förutom kung Carl XVI Gustaf kommer ett 80-tal särskilt inbjudna deltagare, verksamma inom skogssektorn i Sverige och Finland. Eventuellt deltar även Finlands president Sauli Niinistö. Bland talarna finns både det finska och svenska statsrådet med ansvar för skogliga frågor.

Till artikel om forskningssamarbetet hos kunskapsbanken Addeto →

Faktablad Forest Tandem Values

Fact sheet Forest Tandem Values

Faktablad på finska Forest Tandem Values