Sök forskningsanslag eller resestipendium före 17 sept!

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser där donatorerna har angivit att avkastningen ska användas för att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Medlen delas ut i form av forskningsanslag och stipendier/resestipendier. Ett antal av dessa stiftelser har nu öppnats för ansökningar före 2018-09-17.

Resebidrag, företrädesvis till yngre forskare*,
max 25 000 kr
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, mål och sökandes kompetens i förhållande till målet samt hur kunskap/erfarenheter kan kommuniceras och användas. Vid medverkan i konferens o d är muntlig presentation alt posterpresentation ett villkor.

Projekt, företrädesvis till yngre forskare*,
max 200 000 kr
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde, mål, teori, hypotes, nyhetsvärde, tvärvetenskaplighet, hur resultatet kan kommuniceras till målgrupperna. Bidrag till utrustning beviljas normalt inte; inte heller som en del av omfattande forskningsprojekt. Endast ettårsanslag beviljas. Relevans i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn erfordras. Innovativa studier som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd etc. är intressanta.

Publiceringsbidrag, företrädesvis till yngre forskare*,
max 25 000 kr
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde och form för publicering.

*) Definition av yngre forskare: högst 7 år efter disputation.

→ Läs mer om stiftelserna, årets utlysningar och regler för ansökan här!

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 17 september! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Svar på några vanliga frågor:

  • Skicka en ansökan per resa/projekt/publiceringsbidrag – inte en ansökan per stiftelse.
  • Du kan välja upp till tre stiftelser som verkar ha relevant område för den resa/projekt du söker medel för. Om ingen stiftelse anges i ansökan, kan ansökan betraktas som ogiltig.
  • Du måste inte välja tre stiftelser, det går bra att välja en stiftelse eller två.
  • Huvudsökande skriver sin CV och ev. publikationslista i själva ansökan, inte som ett separat dokument.
  • Medsökandes/projektmedlemmars CV är inte obligatoriskt.
  • En kort sammanfattad beskrivning av resan/projektet ska skrivas i ansökan (begränsat utrymme). Detaljerad beskrivning bifogas som bilaga.
  • Bilagor ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
  • Ansökan ska lämnas in senast 17 september kl. 17.00 i systemet. Systemet stängs automatiskt vid den tidpunkten. Du kan inte ändra eller komplettera efter det att du elektroniskt skickat din ansökan.
  • Skicka påskriven ansökan på papper senast 24 september (inom en vecka) per vanlig post till akademien. Två underskrifter krävs – av sökanden själv samt av hennes/hans handledare eller motsvarande. E-postadress till handledare eller motsvarande är obligatorisk. Om ansökan saknar underskrift kan den betraktas som ogiltig.
  • Besked om beslut meddelas vecka 50.