Hans Rosling

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien beklagar djupt professor Hans Roslings bortgång. Hans Rosling var professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och en av få i utvecklingsdiskussionerna om bl a Afrika som gjorde kopplingen mellan hälsa och mat och det stora behovet av bättre matproduktion och -fördelning. Han såg vid sidan om de fattiga böndernas behov även vikten av modern jordbruksteknik för att få upp nödvändiga volymer för att försörja kraftigt ökande stadsbefolkningar.

År 2009 fick Hans Rosling KSLA:s Georg och Greta Borgström-pris ”för sin globalt inriktade verksamhet gällande människans livssituation med hälsan som utgångspunkt. Hans forskning fokuserar på länkarna mellan ekonomisk utveckling, jordbruk, livsmedelsförsörjning, fattigdom och hälsa. Hans övertygande och pedagogiska budskap grundas på komplicerad internationell statistik.”

Hans Rosling deltog i KSLA:s symposium Historiska agrara landskap för framtid och samtid i november 2015. Hans anförande kan ses och höras här →

Hans Rosling under KSLA-symposiet i november 2015.