KSLA har utsett 2011 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien delar ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för att inspirera till ökad kunskap inom akademiens verksamhetsområden.

Följande personer kommer att motta priser och belöningar för förtjänstfulla insatser vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2011 i Stockholms stadshus.

 • Akademiens A.W. Bergsten pris till AgrD Göte Bertilsson, Dösjebro
 • Bertebos Prize till professor Karen Beauchemin, Alberta, Canada
 • Akademiens Georg och Greta Borgströms pris till chairman Yolanda Kakabadse, Gland, Schweiz
 • Akademiens Guldmedalj till tidigare lantbruksrådet Gunnar André, Bromma
 • och till professor em. Stig Einarsson, Järfälla
 • Akademiens silverplakett till AgrD Kjell Andersson, Knutby
 • och till landskapshistoriker/ekolog Kelvin Ekeland, Näsviken
 • Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten till FD Fernando Saravia, Uppsala
 • och till FD Sofia Trattner, Uppsala
 • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation till vetenskapsjournalist FD Annagreta Dyring, Uppsala
 • Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst till Annika Rikberg, Uppsala
 • och till Christina Öhman, Uppsala.

Läs mer.

 Upplysningar: Keiko Blesserholt, telefon 08-54 54 77 13