KSLA söker ny akademisekreterare/VD

Vi söker ny akademisekreterare, tillika VD

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, är en mötesplats för den gröna sektorns aktörer och intressenter. Akademien är en fri och oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Kort sagt, vi arbetar med frågor som berör alla och intresserar många.

Vår nuvarande akademisekreterare och verkställande direktör går i pension vid kommande halvårsskifte. Vi söker därför en efterträdare.

Som akademisekreterare och VD ansvarar Du direkt under akademiens styrelse bl. a. för att

  • leda verksamheten och utvecklingen vid akademien
  • företräda akademien
  • förvalta akademiens och anknutna stiftelsers tillgångar och
  • leda akademiens kansli.

Vi förutsätter att Du har ett brett nätverk med fokus på den gröna sektorn eller delar av den, ett brinnande intresse för sektorns framtidsfrågor inom vetenskap och praktik och goda ledaregenskaper. Sannolikt innehar Du redan idag en ledande befattning. Erfarenhet av att arbeta i en ledamotsledd organisation av nätverkskaraktär liksom akademisk utbildning inom något av KSLA:s ämnesområden är meriterande.

Närmare upplysningar om befattningen lämnas av preses Kerstin Niblaeus, kerstin.niblaeus@ksla.se, tel. 0730-92 39 28 eller nuvarande VD Åke Barklund, aake.barklund@ksla.se, tel. 08-5454 7702 eller 0708-90 06 42.

Intresseanmälan skickas senast den 20 februari till preses Kerstin Niblaeus, kerstin.niblaeus@ksla.se, eller per brev till preses Kerstin Niblaeus, KSLA, Box 6806, 113 86 Stockholm. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

KSLA instiftades 1811 och har idag ca 450 svenska och 140 utländska ledamöter organiserade i tre avdelningar. Kansliet med ca 15 anställda finns centralt i Stockholm. Verksamheten, inriktad på obunden analys, dialog och initiativ, omfattar arbete i olika projekt och arbetsgrupper, genomförande av konferenser och seminarier samt publicering. Akademien har förtroendet att förvalta ett antal stiftelser för utdelning av stipendier och forskningsanslag. Mer information finns på denna hemsida www.ksla.se.