KSLA söker ny VD/akademisekreterare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är den gröna sektorns mötesplats

för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid våra seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser. Akademien arbetar med frågor som intresserar många och berör alla!

Vår nuvarande verkställande direktör/akademisekreterare går i pension den 1 juli 2017. Vi söker därför en efterträdare.

Som akademisekreterare och VD ansvarar du direkt under akademiens styrelse för att

  • leda verksamheten och utvecklingen vid akademien,
  • företräda akademien,
  • förvalta akademiens och anknutna stiftelsers tillgångar och
  • leda akademiens kansli.

Vi förutsätter att du har ett brett nätverk med fokus på den gröna sektorn, ett brinnande intresse för sektorns framtidsfrågor inom vetenskap och praktik och goda ledaregenskaper. Sannolikt har du redan idag en ledande befattning med såväl personal- som ekonomi-ansvar. Erfarenhet av att arbeta i en organisation av nätverkskaraktär inom något av KSLA:s ämnesområden är meriterande.

Vi förutsätter att du har en akademisk utbildning, gärna disputerad inom relevant ämnesområde.

Närmare upplysningar om befattningen lämnas av vice preses Björn Sundell, sundell.bjorn@gmail.com, tel. 070-516 05 75 eller nuvarande VD Carl-Anders Helander, carl-anders.helander@ksla.se, tel. 08-5454 7702.

Intresseanmälan skickas senast den 18 december till vice preses Björn Sundell, sundell.bjorn@gmail.com, eller per brev till vice preses Björn Sundell, KSLA, Box 6806, 113 86 Stockholm. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

 

KSLA instiftades 1811 och har idag drygt 480 svenska och 160 utländska ledamöter organiserade i tre avdelningar. Kansliet med 12 anställda finns centralt i Stockholm. Akademien strävar efter att bli den främsta oberoende mötesplatsen för de gröna näringarna. Verksamheten bygger på obunden analys och dialog och omfattar arbete i olika projekt och arbetsgrupper, genomförande av konferenser och seminarier samt publicering. Akademien har förtroendet att förvalta ett antal stiftelser för utdelning av stipendier och forskningsanslag.