Nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2018

2017 års Anders Wall-stipendiat var Maycon Vinborg från Hörby i Skåne. Maycon har med två tomma händer, men med inre drivkraft, målmedvetenhet och entreprenörskap, på kort tid startat ett arbete som redan fått en omvälvande betydelse för svensk fårnäring och svensk landsbygd. Foto: Kristian Loveborg.

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Personer i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling.

Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Nominera senast 1 november 2017! Nomineringsblankett till höger.

Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2018.

Klicka här för mer information.

→ Till Anders Walls stiftelse. 

 

Maycon Vinborg tar emot stipendiet ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand vid akademiens högtidssammankomst 2017. Foto: Erik Cronborg.