Dags att nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

2015 års Anders Wall-stipendiat var Otto Ramsey, Skäret, Skåne. Otto bidrar som ung lammuppfödningsentreprenör till den lokala landsbygdsutvecklingen. Genom företaget Kulla Lamm hanterar han på ett ekologiskt sätt alla led från jord till bord – från uppfödning med kött-, ull- och skinnproduktion till såväl egen restaurang med företrädesvis lokala råvaror som grossistverksamhet och gårdsbutik.

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Personer i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling.


Nomineringstiden har gått ut.

Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2016.

Klicka här för mer information.

→ Till Anders Walls stiftelse. 

 

Otto Ramsay tar emot stipendiet ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand.

Otto Ramsay tar emot stipendiet ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand.