KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sex i Jordbruksavdelningen.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Johan Beck-Friis, Uppsala; Erik Lindahl, Långås; Patrik Myrelid, Uppsala; Paulina Rytkönen, Rönninge, samt Ingela Stenson, Stockholm. Dessutom valdes en utländsk ledamot in: David Gardner, Melton Mowbray, England. Alla kommer att få sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2017.

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Johan Beck-Friis, född 1959, är examinerad veterinär och informationschef/chefredaktör vid Sveriges Veterinärförbund och arbetar med strategiska veterinära informationsfrågor. Han har en central position inom ”djursverige” inklusive området livsmedel av animalt ursprung. Johan Beck-Friis har medverkat som regeringsexpert i tre statliga utredningar, senast utredningen om en ny djurskyddslag. Han anlitas regelbundet som föredragshållare av olika universitet, riksdagsgrupper och intresseorganisationer och står bakom ett stort antal artiklar o d inom det veterinära intresseområdet.

Erik Lindahl, född 1970, ses som en av landets mest framstående kliniskt verksamma veterinärer inom grisproduktion. Han är VD för djurhälsokontrollföretaget Lundens och fungerar i det som besättningsveterinär åt ca 20 % av Sveriges grisproduktion. Han startade också den första privata oberoende djurhälsoorganisationen i Sverige, som nu omsluter ca 17 % av landets grisproduktion. Han är medlem av Jordbruksverkets referensgrupp Gris och har deltagit i utarbetande av riktlinjer för behandling av grisar tillsammans med Läkemedelsverket. Utöver detta bedriver han nötköttsproduktion och hästuppfödning.

Patrik Myrelid, född 1974, agronom med företags- och nationalekonomisk inriktning från SLU, är strategichef (Director for Group Strategy) för Lantmännenkoncernen. Han ansvarar för koncernövergripande strategiutveckling och investeringsprocesser, inte minst koncernens internationella engagemang och etableringar. Vid sidan om detta är han aktivt involverad i familjens lantbruksföretag i Halland, med inriktning mjölk, nötkött och spannmål Han har skaffat sig bred erfarenhet som omvärldsanalytiker vid Svensk Mjölk samt genom uppdrag för bl a LRF, Hushållningssällskapet och KPMG.

Paulina Rytkönen, född 1961, är lektor i ekonomisk historia och huvudområdesansvarig för måltidskunskap vid Institutionen för livsvetenskaper vid Södertörns högskola. Hon har arbetat med en rad projekt inom landsbygdsutveckling, lokala produktionssystem, traditionella livsmedelsprodukter och ”terroir”. Hon har haft flera utredningsuppdrag för jordbruksverket, varit återkommande expert åt landsbygdsdepartementet samt anlitats av flera länsstyrelser som sakkunnig och för att ta fram utvecklingsuppdrag.

Ingela Stenson, född 1952, är Business Director, omvärldsanalytiker, strateg och kommunikationsrådgivare på United Minds, med analys och insikt som inriktning. Med specialområdena trender inom mat, livsstil och samhälle har hon har lett projekt som Mjölkfrämjandet, Årets Kock, Caffe Latte, Ostfrämjandet och Bocuse d’Or (EM och VM i professionell matlagning) mfl. Hon har också varit ordförande i Livsmedelsföretagens kommunikationsgrupp och medverkar regelbundet i media med krönikor och artiklar och förekommer också som intervjuperson.

David Gardner, född 1958, är VD för The Royal Agricultural Society of England, där en av hans huvuduppgifter är att förbättra kunskapsöverföringen från forskare till praktiker. Han är också drivande kraft bakom och VD för Innovation for Agriculture, en samarbetsorganisation med 15 olika lantbruksorganisationer, som bl a arbetar med frågor kring lantbruksföretagens tekniska och strategiska utveckling för att uppnå god lönsamhet.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Med dessa nya ledamöter får KSLA ytterligare kompetens inom områden som livsmedelshandel, internationell handels- och jordbrukspolitik, lantbrukets miljöfrågor, växt- och animalieprodukter, verksamhetsutveckling och marknad samt inom rådgivning och praktiskt lantbruk, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: universitetslektor Seema Arora-Jonsson, Uppsala, förbundsdirektör Jesper Broberg, Nyköping, Senior Global Fisheries and Operations Officer Jan-Erik Fogelgren, Rom, Italien, och Göteborg, professor Marie-José Gaillard-Lemdahl, Färjestaden, Senior Advisor Cecilia Nordin van Gansberghe, Stockholm, generaldirektör Björn Risinger, Mullsjö, och professor Sverker Sörlin, Stockholm. Dessutom Principal Research Associate Graham Fairclough, St Albans, England, Associate Professor Odd Ivar Lekang, Ås, Norge, och Principal Research Fellow and Director Marion Potschin, Nottingham, England.

Skogsavdelningen: verkställande direktör Charlotte Bengtsson, Hindås, skötselspecialist Clas Fries, Umeå, professor Urban Nilsson, Höör, lantmästare Henrik Toll, Sorunda, verkställande direktör Per-Olof Wedin, Bromma. Dessutom Professor Sophie D’Amours, Quebec QC, Canada, och Senior Research Scientist Werner Kurz, Victoria BC, Canada.

Mer information:

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se