Sidas seniorförening på besök

KSLA har under många år varit ett viktigt forum också för Sida för att bl a lyfta fram viktiga utvecklingsfrågor till diskussion. Ett särskilt viktigt sådant var när Världsbanken presenterat sin årsrapport Agriculture for Development 2008 (det var då 25 år sedan en liknande rapport skrevs), som föranledde ett flertal seminarier på olika temata i rapporten under KSLA:s ledning. Ett liknande område är det som kommer att tas upp vid ett seminarium 9 november om svensk kompetens för långsiktigt hållbar matproduktion. Det finns också nära kopplingar till den i senaste KSLA Nytt & Noterat refererade doktorsavhandlingen av Karl Bruno, Exporting Agarian Expertise, om SLU:s omfattande och banbrytande u-landsarbete under åren 1950–2009.

KSLA hade den 19 oktober besök av Sidas seniorförening, bestående av 25 f d kollegor till ledamoten Inge Gerremo, som hade arrangerat besöket. Gruppen representerade en mängd olika erfarenheter från svenskt bistånd och med f d generaldirektören Anders Forsse i spetsen.

Vid mötet informerade KSLA:s preses Lisa Sennerby Forsse om akademiens 200-åriga verksamhet. Torbjörn Fagerström, professor emeritus i ekologi och f d prorektor för SLU, diskuterade vetenskapens roll i vårt samhälle med deltagarna och inte minst inför de stora utmaningar världssamfundet nu står inför, exemplifierade genom de 2015 antagna överenskommelserna Agenda 2030 och Parisavtalet om klimatet. KSLA:s bibliotekarie Per Eriksson visade akademiens förnämliga bibliotek, numera inriktat på agrarhistoria.

Preses Lisa Sennerby-Forsse berättade om KSLA vid Sida-seniorernas besök.

Preses Lisa Sennerby-Forsse berättade om KSLA vid Sida-seniorernas besök.

Text & foto: Inge Gerremo.