Sök forskningsanslag och resestipendier senast den 1 april 2012

Nu utlyser KSLA forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen Anders Elofsons fond (betes- och vallkultur och fröodling), Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder (vallodling, vallfoderberedning, vallfoderutnyttjande) samt SLO-fonden (mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbruk). Ansökan ska vara inne senast kl 17.00 den 1 april 2012.

Ur Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder  kan verksamma lantbrukare, forskare, rådgivare och lärare söka resestipendier och forskningsanslag. Ur SLO-fonden kan forskare, utbildare och innovatörer inom arbetsmiljöområdet söka bidrag till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.

Läs mer om stiftelserna och hur du söker anslag här!

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 1 april! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.