Välkommen till KSLA:s hemsida!

Här finner du det mesta om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Förenklad navigation och ny formgivning ska underlätta för våra besökare. Webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad och vissa delar kommer att kompletteras efterhand. Meddela gärna om du saknar någon information. En nyhet är att du kan hämta info om våra aktiviteter (seminarier, konferenser o s v), publikationer m m genom RSS-feed. Klicka bara på RSS-symbolen så får du informationen direkt i din e-postlåda när den läggs ut. Välkommen!