Aktuellt från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

H.M. Konungen firar 50 år på tronen

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien gratulerar H.M. Konungen, akademiens beskyddare, på 50-årsdagen för trontillträdet!

Donationsgården Barksätter

En liten bok om KSLA:s donationsgård Barksätter och dess historia. Foto: Lena Gustafsson.

Månadens karta 5

September 2023: Karta som visar markanvändningen för Sveriges städer baserat på stadskartor i ”Ljunggrens atlas över Sverige städer upprättade från år 1853 till år…

Jenny Asplund leder KSLA:s program för försörjningsberedskap

KSLA:s tvååriga program för försörjningsberedskap inleddes den 4 september.