Senaste nyttRSS för senaste nytt Publikationer - 21 okt 2020

Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

Jord- och skogsbruk är pågående markanvändning som styrs av många olika regelverk. Lagstiftning är politikens ansvar, myndigheter och domstolar står för den praktiska tillämpningen av lagarna. Detta är en kunskapshöjande sammanfattning av äganderättens innebörd, utveckling, nuläge och betydelse samt en beskrivning av äganderättsliga problembilder.

Remisser - 30 sep 2020

Yttrande över PM om behovsanalys inför EU-gemensam jordbrukspolitik i Sverige

KSLA har erbjudits möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL).

Nyheter - 24 sep 2020

Mentorskapsprogrammet 2021

Genom att koppla samman dagens ledare med morgondagens bidrar mentorskapsprogrammet till båda parters och de gröna näringarnas utveckling. Vill du utmanas? Vill du utvecklas? Skicka in din intresseanmälan senast 1 november!

Publikationer - 23 sep 2020

Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

KSLA:s Kommitté för klimat och markanvändning mot 2030 vill bidra till konstruktiv diskussion och spridning av kunskap om hur svenskt jord- och skogsbruk kan anpassas för att på bästa sätt bidra till klimatnytta genom produktion av klimatsmarta produkter, samtidigt som den egna klimatpåverkan minskas och produktionen anpassas till klimatförändringar som vi redan kan förutse.

Nyheter - 15 sep 2020

Ansök om anslag senast 1 november 2020!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan under perioden 1 oktober – 1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden.