Senaste nyttRSS för senaste nytt Publikationer - 30 mar 2020

KSLA Nytt & Noterat 1-2020

Skogen och Agenda 2030 • Viltförvaltningsexkursion i Sörmland och Östergötland • Hållbar markanvändning – en avgörande faktor för klimatet • Att komma överens om vad ett ord betyder • hur svårt kan det vara? • KSLA och klimatet • A. W. Bergstens pris • Kommitté med fokus på skador i skogen • Och mer!

Nyheter - 24 mar 2020

Nominera pris- och belöningsmottagare

Nominera de som ska få ta emot akademiens priser och belöningar senast den 15 april 2020! Utdelningen av priserna och belöningarna sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2021.

Nyheter - 19 mar 2020

Biblioteket håller tillsvidare öppet fram till kl. 17 på torsdagar

Kvällsöppet återupptas lite längre fram.

Nyheter - 9 mar 2020

KSLA om coronaviruset (Covid-19)

KSLA följer Folkhälsomyndighetens råd och rapportering i fråga om Coronaviruset. Rekommendationen är att undvika att träffas i större grupper. Vid mindre möten ska alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstå från att delta. KSLA har valt att ställa in alla större möten, seminarier och studieresor till början av maj. Vi påminner om möjligheten att mötas via Skype, Teams och telefon. (2020-03-17)

Publikationer - 7 mar 2020

KSLA Caseutmaning 2019 – KSLAT nr 1-2020

I oktober 2019 hölls KSLA:s Caseutmaning för femte gången. Nio deltagare tacklade utmaningen som handlade om att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val, gärna med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Här är deras lösningar.