Aktuellt från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.

Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

KSLA:s synpunkter på Naturvårdsverkets remiss.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

KSLA-podden: Future Food Systems – genetic engineering in future agriculture

Modern biotechnology and genetic tools are important when climate changes force us to develop new tools to secure future crops. Professor Pamela Ronald, Annika…

Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige?

8/12: Ett seminarium om betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges befolkning, landsbygd och jordbruk. Vad är orsaken till att produktionen sjunker och…

Nominera stipendiat till Carl XVI Gustafs 50-årsfond

för vetenskap, teknik och miljö senast 11 januari 2022.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

2/12: Åkermarken lyfts fram som en viktig möjlig kolsänka. KSLA:s Kommitté för markkol och klimatnytta arrangerar tillsammans med Jordbruksverket och Greppa Näringen in till…