Senaste nyttRSS för senaste nytt Publikationer - 20 jun 2019

KSLA Nytt & Noterat 2-2019

Trämekanisk industri i en globaliserad värld • 4D4F, EU-projekt som lyfter mjölkproduktionens digitalisering • Akvakulturens potential i en biocirkulär ekonomi • EU-parlamentarikerna: Var mer aktiva i Bryssel! • Myndighetsutövning & äganderätt • Kor, konst och kreativitet • Har nya tekniker inom växtförädlingen en framtid i EU? • Och mer!

Nyheter - 20 jun 2019

Tandem Forest Values – call for applications

Tandem Forest Values is a research programme where universities and/or research institutes in Finland and in Sweden jointly formulate research applications. This year’s call has three thematic areas: Forest resources, wood-based value chains and wood construction. The programme aims to support early-career researchers in Finland and Sweden. Applications must be submitted no later than 9 September 2019.

Publikationer - 18 jun 2019

Ekosystemtjänster – KSLAT nr 4-2019

Ekosystemtjänster är samlingsnamnet för nyttor som människor får av naturen. Begreppet har fått stort genomslag i debatt och politik men blir alltid en jämförelse mellan äpplen och päron och är av begränsat värde för en förvaltare av skog. Det tillför främst ny terminologi, inte ny kunskap.

Publikationer - 12 jun 2019

Verksamhetsberättelse 2018 – KSLAT nr 3-2019

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse för år 2018.

Remisser - 15 maj 2019

Remiss Betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

KSLA har den 13 maj 2019 avgett synpunkter på betänkandet ”Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) till Justitiedepartementet (Remiss Ju 2019/00404/L4).