Aktuellt från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till…

FN:s senaste klimatrapport

20/3: Senaste IPCC-rapporten baseras på all kunskap IPCC publicerat de senaste sju åren och beskrivs som den hittills mest omfattande vetenskapliga utvärderingen av klimatkrisen.

Vår beredskap ska bli god – hur går det?

13/4: Sammankomstens syfte är att belysa statens och de olika svenska aktörernas pågående arbete med att stärka livsmedelsberedskap tillsammans med en aktuell utblick mot…

Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark

30/3: Möjligheter och begränsningar att fånga flyktigt kol diskuteras vid detta webbinarium, välkommen!

Privatträdgården som kulturarv

17/3: I våra privatträdgårdar finns spännande inslag som speglar tiden då de skapades. Olika tider och ideal har gett den privata villaträdgården vitt skilda…

KSLA har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens CRCF-förslag.