Aktuellt från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


KSLA’s comments on the open consultation of the Nordic Nutrition Recommendations 2023 (NNR2023) report

The basis for KSLA’s review was to examine the proposals for future recommendations on desirable daily intake of individual nutrients – integrating environmental aspects.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort…

Verksamhetsberättelse 2022 – KSLAT nr 2-2023

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2022.

Preses bjuder in till försommarmingel

23/5: Med förhoppningen att den återstående delen av presesperioden får löpa i (ny)normala banor, bjuder vi in till sommarmingel den 23 maj kl 16–18,…

Specialvirke för kulturmiljöbyggnader

2/6: Mål och arbete inom Hantverkslaboratoriets projekt om trä till kulturbyggnader presenteras. Deltagarna bjuds in till ett pilotförsök av skörd av specialvirke på Barksätter.…

KSLA:s yttrande över Skogsstyrelsens remiss rörande nationell skötselstrategi

KSLA har en i grunden positiv syn på remissen om natur- och kulturvårdande skötsel av skog.

Utbildningsstöd och resestipendier 2023

för grund-/forskarstuderande inom jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, veterinärmedicin, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. Ansök senast 1 juni.

Aktuellt från KSLA nr 3-2023

Rapporter från seminarier om konkurrenskraftig livsmedelskedja, biologisk mångfald i skog, skogsnäringen år 2033 och mer.