Senaste nyttRSS för senaste nytt Publikationer - 21 okt 2019

Landskap – ett vidsträckt begrepp – KSLAT nr 5-2019

Förvaltningen av mark och landskap präglas av snävt sektorstänkande som hotar landskapets olika värden. KSLA:s Landskapskommitté lyfter i ett flertal artiklar fram betydelsen av en helhetssyn för alla som arbetar med landskap i skötsel och förvaltning, och behovet av en nationell landskapsstrategi.

Publikationer - 16 okt 2019

Rapport: Så klarar svenskt jordbruk klimatmålen

Rapporten ”Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen” är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den sista delrapporten inom ramen för IVA:s projekt ”Vägval för klimatet”.

Nyheter - 7 okt 2019

Propose candidates for the Bertebos Prize 2020

KSLA has the privilege of inviting you to propose candidates for the Bertebos Prize 2020, in the field of transboundary animal diseases. Proposal for a prizewinner should be submitted by 31 October 2019.

Nyheter - 20 sep 2019

Ansök om anslag senast 1 november 2019!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan senast den 1 november 2018. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden.

Nyheter - 20 sep 2019

Nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2020

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden! Nominera en nyskapande 20–30 år gammal person, som arbetar med produkter/tjänster som gagnar landsbygdens näringslivsutveckling, senast den 31 oktober. Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2020.