Aktuellt från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic techniques under Union law..."

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and clarifying the current state of the herring population, the conduct of pelagic…

Hearing om skogsbegrepp i EU

Hearing den 3 juni för särskilt inbjudna. KSLA bidrar till att kunskapsunderlag baserade på forskning och praktisk erfarenhet når svenska myndigheter och departement.

Verksamhetsberättelse 2020 – KSLAT nr 1-2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2020.

Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 9, will investigate different pathways to the bioeconomy, presenting and contrasting examples from Sweden, Eastern Africa, and Colombia.

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank och ett dialogprojekt när det gäller modern växtförädling på skogsträd, grödor och trädgårdsväxter.

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer, botaniker, hortonomer och kulturhistoriker tar oss med på vandringar genom naturen, kulturen,…