Senaste nyttRSS för senaste nytt Nyheter - 29 okt 2020

Vi uppdaterar vår webbplats

Fr o m torsdag 29 oktober kl 12 kommer det att pågå arbete i bakgrunden på denna webbplats och den kommer inte att uppdateras förrän nästa vecka igen. Tisdag 3 november kommer sajten att ligga nere.

Nyheter - 27 okt 2020

Arbetsgrupp tar strid för svensk skogsbrandsbekämpning

KSLA har sänt fyra skrivelser till regeringskansliet för att uppmärksamma brister i och möjligheter för det svenska skogsbrandsförsvaret. Bakom skrivelserna står akademiens arbetsgrupp Skogsbrand.

Publikationer - 21 okt 2020

Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

Jord- och skogsbruk är pågående markanvändning som styrs av många olika regelverk. Lagstiftning är politikens ansvar, myndigheter och domstolar står för den praktiska tillämpningen av lagarna. Detta är en kunskapshöjande sammanfattning av äganderättens innebörd, utveckling, nuläge och betydelse samt en beskrivning av äganderättsliga problembilder.

Remisser - 30 sep 2020

Yttrande över PM om behovsanalys inför EU-gemensam jordbrukspolitik i Sverige

KSLA har erbjudits möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL).

Nyheter - 24 sep 2020

Mentorskapsprogrammet 2021

Genom att koppla samman dagens ledare med morgondagens bidrar mentorskapsprogrammet till båda parters och de gröna näringarnas utveckling. Vill du utmanas? Vill du utvecklas? Skicka in din intresseanmälan senast 1 november!