Från höfrö till vallfrö – SOLMED nr 16


Från höfrö till vallfrö

Den svenska fröförsörjningen 1740–1870

Det finns forskare som ägnar sig åt dagens och morgondagens areella näringar men också uppmärksammar gårdagens jordbruk och skogsbruk i form av agrarhistorisk verksamhet och har förmåga att se både framåt och bakåt i tiden. Lennart Kåhre är en av dem.

Detta arbete vänder sig till ett flertal användargrupper. Givetvis hör traditionella agrarhistoriker till dessa, men också lokalhistoriker då så mycket är beskrivet på lokal och regional nivå. Till användarna kan även föras botanister och växtekologer, eftersom det går att följa växters introduktion och utveckling i Sverige. Andra som kan vara intresserade är forskare som sysslar med modern förädling, och kan ha nytta av att studera den tidigare utvecklingen. Även i det nya tänkandet med uthålligt jordbruk kan det bli aktuellt med arter som länge har varit ur användning.

Förf: Lennart Kåhre

Denna bok finns att beställa som inskannad pdf, 172 MB.