Kartlagt land


Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia.

”Det är med kartan som med kinesisk skrift. Den är vacker men helt obegriplig för den som inte lärt sig läsa den. Äldre kartors fascination ligger oftast i deras estetiska kvaliteter.”

Antologi med varierande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia, från 1600-talets geometriska jordeböcker till de moderna småskaliga. De bidrar till att öka förståelsen för såväl dagens landskap som det historiska. Boken fokuserar på hur kartorna kan användas för att förstå de rumsliga förändringar som jordbruket och skogsbruket genomgått i långt tidsperspektiv. Här ger den digitala tekniken, GIS, nya förutsättningar för att kombinera tidsskikt. Olika metoder för hur kartorna kan användas presenteras – kartan är inte bara en källa utan i högsta grad ett levande arbetsmaterial!

Redaktör Ulf Jansson.

228 sidor, illustrerad i färg.

Boken är slutsåld!