Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia


Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv

med

Plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (appendix).

Här lyfts ett rikt material fram ur en hittills ofta anonym tillvaro i ett arkiv. Huvudavsnittet är en förteckning över drygt 800 handskrifter, inklusive en del maskinskrivet material, av högts varierande innehåll och karaktär. Allt från landshövdingeberättelser från 1700-talet till stipendiaters reseberättelser fram till 1900-talets första hälft och mängder av svar på tävlingsfrågor som akademien ställt. Liksom handböcker, kompendier och föreläsningsanteckningar. Kronologiskt slutar förteckningen 1950 – en tid då mängden av handlingar som inkom till akademien började minska.

Olof Kåhrström m fl.