Columella. Tolv böcker om lantbruk


En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket.

Översättning från latinet av Sten Hedberg. Samt
Liv, lantbruk och livsmedel i Columellas värld. Tolv artiklar av nutida svenska forskare.

Columellas bok som skrevs för nästan 2000 år sedan har haft stor betydelse för det europeiska lantbruket ända in på 1800-talet. Här berättar Columella levande och detaljerat hur ett lantbruk ska skötas, samtidigt som han ger en inblick i det sociala livet på landsbygden.