Den svenska fårskötselns äldre historia


– några kapitel ur Ull och ylle av Sven T. Kjellberg.

Den svenska fårskötselns historia har blivit behandlad i en av de mest särpräglade avhandlingar som utkommit här i landet – Sven T. Kjellberg, sedermera känd museiman i Lund, gav ut sin bok Ull och ylle 1943. Den är tjock som en kyrkbibel och en ovanlig läsupplevelse med sin berättande text.

Här har vi låtit trycka om fem av kapitlen som i huvudsak behandlar fåren, importen av förädlade fårraser och om fårskötseln i allmogens tradition från 1500-talet och framåt.

Bokens redaktör, agrarhistorikern Carin Martiin, berättar i sin inledning om Kjellberg och andra författare som under ett par århundraden behandlat fårskötseln i Sverige.