ANH:s nyhetsbrev nr 2 2010, Freja


Detta nummer tar upp litteratur om fiske och landskap och skogshistoriska resurser på nätet, i Sverige och i USA. Och även andra böcker.