Svensk mosskultur – SOLMED nr 41


Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000.

Mosskultur – odlingen på dränerade mossar, kärr och myrar – blev ett sätt att öka produktionen av brödsäd och kreatursfoder. Det var under en tid då det var svårt att få fram tillräckligt med livsmedel för en snabbt växande befolkning. Antologins artiklar ger liv åt en numera nästan bortglömd agrar rörelse och verksamhet, samtidigt som den ger kunskap om hållbar utveckling i ett längre perspektiv och ökar förståelsen för hur landskapet förändrats.

Redaktör Leif Runefelt. Andra upplagan (första upplagan publicerades 2007).

Boken är slutsåld men finns att beställa som inskannad pdf, 150MB.