Svenskt skogslexikon


upstäldt av Axel Cnattingius

Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då ”uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som faksimil. Den vetgirige får här hjälp med 1800-talets skogssvenska som en väg in i skogens historia. Lexikonet innehåller både ord som används än idag och ord/begrepp som inte är gångbara i det moderna skogsbruket.

Författaren som var jägmästare var en flitig skribent vid 1800-talets slut. Kända är hans bibliografi om svensk skogslitteratur och framför allt som mångårig redaktör för en skogstidskrift.

Boken kompletteras med två artiklar av Per Eriksson respektive Bengt Ek som placerar in Cnattingius och hans verk i tid och rum.

224 s., ill., delvis i färg.

Boken är tyvärr slutsåld.