ANH:s nyhetsbrev nr 3 2010, Freja


Vårnummer som i trädgårdsmässans efterdyningar presenterar några spår av den trädgårdslitteratur som finns i ANH:s samlingar. Intervju med Mats Morell, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Agrarhistoriska särlingar.