Börje Hanssen Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria


I den vetenskapliga världen är Börje Hanssen (1917–1979) idag i stort sett bara ett namn. Men hans namn förknippas med det verk som gjort honom mest känd, doktorsavhandlingen Österlen (1952). Denna kan räknas som den första mikrohistoriska undersökningen, och Hanssen tillhör därmed mikrohistoriens ledande fäder.

Under sin drygt fyrtioåriga akademiska karriär lämnade han endast få oberörda inom de skilda fält han beträdde. Han drömde om ett nytt ämne, en ”social ekologi” som lånade mycket från de etablerade ämnena, ”men som med sin lokala förankring, sitt intresse för de enskilda människorna och de primära gruppbildningarna och sin kartografiska framställningsmetod borde klassificeras som en självständig forskningsdisciplin”.

I den här volymen återutges flera av Börje Hanssens agrarhistoriskt relevanta texter – som till viss del kan läsas som en populär version av Österlen. Några av dem är tidigare opublicerade. En inledande biografi presenterar honom både för ny och gammal publik.

Anders Perlinge. 368 s., ill., delvis i färg