Freja nr 4 2010


Detta nummer handlar främst om bildresurser. Bilden som källa. KSLA:s bildresurser (främst porträttbilder, föremålsbilder och bilder av processer). Externa bildresurser. Dessutom några nya böcker från ANH.