Freja nr 5 2010


Här handlar det främst om landskap och dess förändring liksom olika infallsvinklar på hur detta ska studeras. Tips om symposer och konferenser under hösten bifogas också, bl a om ett som handlar om konservering av livsmedel. Dessutom presenteras ANH:s webportal med svenska agrarhistoriska avhandlingar.